Какво е рециклиране?

Рециклирането (още сметопреработване) е процес, при който отпадъците се преработват така, че да се произведе суровина, която да бъде използвана за производство на нови продукти. Процесът на рециклиране допринася за спестяване на необработените суровини, от една страна и намаляване на количествата отпадъци и замърсяване на околната среда, от друга и поради това технологиите за рециклиране са важни както във финансов, така и в екологичен аспект.

За нас:

Автор:

Васил Василев

vdvasilev04@abv.bg

Съдържание:

Александър Апостолов

sasheto2102@abv.bg

Денис Каленски

deniskalenski@gmail.com

Дизайнер:

Цветин Димитров

Cvetin_dimitrov2003@abv.bg

Използвани източници на информация